Dołącz do czytelników
Brak wyników
Zajrzyj do środka najnowszego wydania!

A w nim:

  • Obowiązki dyrektora związane z kształceniem dzieci niepełnosprawnych
  • Przedszkolak zagrożony niedostosowaniem społecznym
  • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
  • Ocena pracy nauczyciela – zadania i obowiązki dyrektora Zamknięcie roku finansowego oraz planowanie kolejnego roku budżetowego w przedszkolu

Zobacz więcej >

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Polecamy

Czas pracy niepełnosprawnych nauczycieli według nowych zasad...

Od roku szkolnego 2018/2019 nauczyciele z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności korzystają ze zniżki pensum, ale nie przydziela się im godzin ponadwymiarowych. Po spełnieniu określonych warunków mogą jednak realizować dodatkowe godziny.

Joanna Lesińska | 27 sierpnia 2018

Ewaluacja 2018,

Ewaluacja w szkołach i przedszkolach już dawno stała się codziennością. Mamy wrzesień, dlatego też dyrektorzy określili już przedmiot ewaluacji wewnętrznej przeprowadzanej w przedszkolach oraz plan ewaluacyjny zawierający harmonogram jej realizacji. Powołali zespoły ewaluacyjne jako tzw. zespoły zadaniowe do praktycznego przeprowadzenia ewaluacji w wyznaczonym przez dyrektora zakresie.

Jan Lewandowski | 27 sierpnia 2018

Dokumentacja rekrutacyjna

Przygotowywanie się do nowego roku szkolnego zazwyczaj wiąże się z opracowywaniem licznej dokumentacji, której zbieranie rozpoczyna się na etapie postępowania rekrutacyjnego. Część warto mieć opracowaną i uzgodnioną z rodzicami jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, natomiast niektóre zagadnienia należałoby odłożyć na nowy rok szkolny.

Joanna Lesińska | 12 czerwca 2018

Uwaga na wydatki z samorządowej dotacji na reklamę i promocję...

Osoby prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola często decydują się na podjęcie działań zmierzających do pozyskania nowych uczniów. Ponoszenie kosztów w tym zakresie z dotacji samorządowej jest niestety kwestionowane zarówno przez organy kontrolujące, jak i sądy administracyjne, wymaga więc szczególnej rozwagi.

Joanna Lesińska | 12 czerwca 2018

Czytaj również

Przedszkolak po przeżytej traumie

Życie każdego dziecko powinno być z zasady bezpieczne, stabilne i radosne, ale nie zawsze tak jest. Zdarza się, że nagłe, niespodziewane i niekorzystne wydarzenie – jakie nie mieści się w normalnych dziecięcych doświadczeniach, a które dziecko przeżyło lub było jego świadkiem – burzy jego dotychczasowy, szczęśliwy świat. Co wtedy?

Małgorzata Łoskot | 27 sierpnia 2018

Narzędziownia