Dołącz do czytelników
Brak wyników
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Polecamy

Dokumentacja rekrutacyjna

Przygotowywanie się do nowego roku szkolnego zazwyczaj wiąże się z opracowywaniem licznej dokumentacji, której zbieranie rozpoczyna się na etapie postępowania rekrutacyjnego. Część warto mieć opracowaną i uzgodnioną z rodzicami jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, natomiast niektóre zagadnienia należałoby odłożyć na nowy rok szkolny.

Joanna Lesińska | 12 czerwca 2018

Uwaga na wydatki z samorządowej dotacji na reklamę i promocję...

Osoby prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola często decydują się na podjęcie działań zmierzających do pozyskania nowych uczniów. Ponoszenie kosztów w tym zakresie z dotacji samorządowej jest niestety kwestionowane zarówno przez organy kontrolujące, jak i sądy administracyjne, wymaga więc szczególnej rozwagi.

Joanna Lesińska | 12 czerwca 2018

Jak zaplanować organizację pracy przedszkola publicznego...

Wśród planowanych przez dyrektora działań związanych z organizacją pracy przedszkola w nowym roku, poza organizacją zajęć wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, powinny znaleźć się także te działania, które są związane z organizacją zajęć dodatkowych, zajęć specjalistycznych i zajęć rewalidacyjnych. Jakie aspekty organizacji tych zajęć należy poddać analizie, na co zwrócić szczególną uwagę, jak wdrożyć nowe przepisy, zwłaszcza w kontekście zmian wprowadzanych w życie 1 września 2018 r.?

Maria Pecyna | 12 czerwca 2018

Co dalej z awansem zawodowym nauczycieli po 1 września 2018...

Od nowego roku szkolnego zaczną obowiązywać zmienione zasady dotyczące przyznawania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli. Poniżej zostaną szczegółowo omówione wszystkie nowości w tym zakresie istotne z punktu widzenia dyrektora i jego pracownika.

Jan Lewandowski | 12 czerwca 2018

Czytaj również

Dzieci z opiniami poradni psychologiczno--pedagogicznej...

Każde dziecko, które ma trudności z odnalezieniem się w rzeczywistości przedszkolnej lub przejawia wyjątkowe zdolności, powinno być objęte w przedszkolu specjalną pomocą. Nie powinna się ona ograniczać do uczestnictwa w dodatkowych zajęciach. Również na obowiązkowych zajęciach nauczyciele powinni wspierać dobre strony dziecka i stymulować te, które wymagają poprawy. W wielu przypadkach, aby uzyskać właściwą pomoc, warto przeprowadzić specjalistyczną diagnozę w poradni psychologiczno-‑pedagogicznej. Rodzic musi zwrócić się do poradni, a ta wydać opinię.

Maria Pecyna | 12 czerwca 2018

Narzędziownia