Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

21 lutego 2018

NR 85 (Październik 2017)

Dziecko agresywne w grupie
- jakie podjąć działania?

0 26

W każdej grupie przedszkolnej może zdarzyć się jedno lub więcej dzieci wykazujących skłonność do wybuchów złości i agresywnych zachowań. Taka sytuacja wymaga niezwłocznych i zdecydowanych działań zmierzających do udzielenia dziecku właściwej pomocy i uchronienia pozostałych przed skutkami jego agresji.

 

Podejmując jakiekolwiek działania wobec agresywnego dziecka, należy pamiętać, że u dzieci w wieku przedszkolnym zachowania agresywne i wybuchy złości świadczą przede wszystkim o tym, że dziecko znajduje się w sytuacji, w której nie potrafi sobie poradzić. Podejmowane zabiegi wychowawcze powinny koncentrować się na zdiagnozowaniu przyczyn tych zachowań i na pracy z nimi, a także na nauczeniu dziecka, jak może radzić sobie z trudnymi emocjami, jak okazywać je w akceptowalny sposób, a także jak osiągać swoje cele bez użycia przemocy (np. poprosić kogoś o zabawkę, zamiast ją wyrywać). 

 

Pierwsza reakcja – nauczyciel

Nie należy dopuszczać do sytuacji, w której dyrektor przedszkola o agresji jednego z wychowanków dowiaduje się od wnoszących skargę rodziców innych dzieci, a nie od nauczyciela. Dyrektor powinien uczulić nauczycieli na takie sytuacje, by jak najszybciej go o nich informowali, jeśli dostępne im właściwe metody wychowawcze nie przynoszą pożądanego skutku.

Nie należy dopuszczać do sytuacji, w której dyrektor przedszkola  o agresji jednego z wychowanków dowiaduje się od wnoszących skargę rodziców innych dzieci, a nie od nauczyciela.

Pełniący obowiązki wychowawcy nauczyciel przedszkola ma obowiązek prowadzenia (i dokumentowania) obserwacji pedagogicznej, aby rozpoznać potrzeby rozwojowe będących pod jego opieką dzieci i móc te potrzeby zaspokoić. Zachowania agresywne mogą mieć różne przyczyny, ale właśnie są jednym z sygnałów niezaspokojonych potrzeb dziecka, najczęściej wymagających udzielenia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, angażującej rodziców dziecka oraz odpowiednich specjalistów. Nauczyciel fakt zaobserwowania agresywnych zachowań powinien odnotować w dokumentacji, z którą z kolei zapoznać się powinien dyrektor przedszkola.

Należy pamiętać, że jednym z zadań przedszkola jest kształtowanie u dzieci umiejętności społecznych niezbędnych w poprawnych relacjach zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi, w sytuacjach zadaniowych oraz podczas zabawy. Przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom podopiecznych należy więc w pierwszej kolejności do nauczyciela przedszkola. Jeśli ma on z tym trudności, często dobrym pomysłem jest rozwijanie jego warsztatu pracy np. poprzez odpowiednie szkolenia z zakresu metod behawioralnych i poznawczych pracy z trudnymi zachowaniami dzieci. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy mimo wysokich kompetencji nauczyciel nie jest w stanie wystarczająco skutecznie poradzić sobie z problemami dziecka, którego trudności czy deficyty umiejętności społecznych są zbyt duże. W takich wypadkach trzeba w pracę z dzieckiem zaangażować więcej osób – rodziców i innych specjalistów. Jest to konieczne również dlatego, że przedszkole zobowiązane jest zapewnić wszystkim dzieciom bezpieczeństwo, a dziecko agresywne może stanowić zagrożenie i dla siebie, i dla innych.

 

Współpraca z rodzicami

Nauczyciel przedszkola jest zobowiązany do współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka w zakresie jego wychowania i nauczania, w tym do systematycznego informowania ich m.in. o trudnościach i problemach ich dziecka oraz włączania ich w działania mające zmniejszać te trudności. Zaangażowanie rodziców jest niezwykle istotne i znacząco zwiększa szanse odniesienia sukcesu wychowawczego. Po pierwsze, rodzice mogą stworzyć w domu dziecka środowisko wspierające dla postępowania zmian, jakie powinny zajść w jego zachowaniu. Chodzi tu zwłaszcza o to, by rodzice traktowali dziecko w domu zgodnie z zasadami, które są wobec niego stosowane w przedszkolu, dzięki czemu dobroczynny wpływ tych zasad ma większą możliwość się utrwalić. Po drugie, niestety czasami agresywne z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy