Dołącz do czytelników
Brak wyników

Innowacyjne zarządzanie przedszkolem - zarządzanie wiedzą

Artykuły z czasopisma | 26 lutego 2018 | NR 78
34

Przedszkole to specyficzne „przedsiębiorstwo”, którym trzeba umiejętnie zarządzać. O tym, że nie jest to zadanie łatwe z pewnością przekonało się wielu dyrektorów. Nowoczesne zarządzanie każdą instytucją, a przedszkolem zwłaszcza, opiera się na umiejętnym pozyskiwaniu wiedzy o firmie i budowaniu na tej podstawie fundamentów skutecznego zarządzania.

 

Innowacyjne podejście do zarządzania coraz częściej polega na umiejętnym wykorzystaniu wiedzy jako szczególnej wartości firmy i jej zasobów. Nadzór pedagogiczny oparty na ewaluacji wymaga zdobycia wiedzy o oczekiwaniach określonych przez państwo wobec przedszkoli. Tak jak każdy zasób, również wiedza wymaga zarządzania. Aby więc przedszkole osiągało coraz wyższy poziom pracy i lepsze efekty, musi wiedzieć, jak pozyskać, przetwarzać i umiejętnie zarządzać wiedzą w praktyce. Innowacyjne zarządzanie wiedzą to strategiczny i usystematyzowany proces identyfikacji, gospodarowania i rozpowszechniania wiedzy o placówce za pomocą wybranych narzędzi lub metod.

 

Wiedza o przedszkolu

Współczesnym przedszkolom do osiągania sukcesu nie wystarczają już tylko pięknie wyposażone sale, nowoczesne zabawki, sprzęt multimedialny czy wystarczające finanse. Coraz większego znaczenia nabiera zakres posiadanych informacji. Jednak z biegiem czasu dostrzeżono, że oprócz suchych danych i dostępnych informacji istnieje dodatkowy poziom, który coraz bardziej decyduje o efektywności firmy, a jest nim wiedza. W szczególności wiedza nauczycieli i innych pracowników zawarta w ich umysłach, która bezpośrednio wiąże się z ich doświadczeniem i zainteresowaniami. To właśnie pracownik dysponujący wiedzą jest najczęściej najważniejszym zasobem firmy, a w przedszkolu to niewątpliwie są nauczyciele i kadra kierownicza. Wiedza jest potrzebna nie tylko do tego, aby kształcić i wychowywać dzieci, ale także do planowania, podejmowania decyzji, organizacji czy też samej realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Poznanie zasad, narzędzi i metod w zarządzaniu wiedzą pozwala na funkcjonowanie, które jest coraz bardziej innowacyjne.

 

Jaki zakres wiedzy o przedszkolu podlega zarządzaniu? 

Żeby lepiej zrozumieć zakres tematyczny, trzeba wyjaśnić pojęcie wiedzy. Możemy posiłkować się tym pojęciem w odniesieniu do biznesu, ponieważ przedszkole to także firma podlegająca tym samym prawidłom, jak każde przedsiębiorstwo, w którym pracuje pewien zespół ludzi. Mówiąc ogólnie wiedza to niematerialne zasoby organizacji, związane z ludzkim działaniem, których zastosowanie może być podstawą przewagi przedszkola nad innymi placówkami. Związana jest ona z posiadanymi zasobami:

 • danych,
 • informacji,
 • procedur,
 • doświadczenia,
 • wykształcenia pracowników.

Wiedza silnie wiąże się z:

 • kulturą,
 • etyką, 
 • intuicją,
 • warunkami pracy,
 • stylem zarządzania.

W dzisiejszych czasach bardzo ważne dla każdej organizacji, więc dla przedszkola także, staje się zarządzanie wiedzą, które powinno być spójnym, zintegrowanym systemem działań. System zintegrowanych działań to proces identyfikowania, zdobywania i wykorzystywania wiedzy, mający na celu zapewnienie przedszkolu jak najlepszej jakości pracy, warunkującej konkurencyjność na coraz bardziej ciasnym i wymagającym rynku edukacyjnym.

Innowacyjne zarządzanie wiedzą to strategiczny i usystematyzowany proces identyfikacji, gospodarowania i rozpowszechniania wiedzy o placówce za pomocą wybranych narzędzi lub metod

Najważniejsze w tym procesie jest, aby każdy z pracowników, a zwłaszcza kadra kierownicza doskonale zdawali sobie sprawę...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy