Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

26 lutego 2018

NR 77 (Grudzień 2016)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce KOŁO RATUNKOWE prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

 

Nauczycielce udzielono przerwy na karmienie dziecka w złym wymiarze. Powinna mieć przerwę 1 godz., a otrzymała 0,5 godz. Czy można wyrównać należną przerwę na karmienie i w jaki sposób: zapłacić za nadgodziny czy oddać zaległe godziny (7 godzin)?

Ponieważ przerwa na karmienie nie została udzielona, nauczycielka, która realizowała zadania w obowiązującym czasie pracy, nie wypracowała nadgodzin w rozumieniu art. 151 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm. i nie jest uprawniona do wynagrodzenia za nadgodziny, określonego w art. 1511 § 1 k.p. W sytuacji gdy brak udzielenia przerwy w należnym wymiarze leży po stronie pracodawcy (a nie wynika z wniosku pracownicy, która np. nie zamierzała w pełni skorzystać z uprawnienia), należałoby udzielić nauczycielce zaległych wolnych godzin, jeśli jest zainteresowana ich wykorzystaniem. Przy tym nie muszą one przypadać w trakcie godzin dydaktycznych, a mogą być udzielone w godzinach realizacji pozostałych obowiązków służbowych.

 

Gdzie znajdę nowe (2016 r.) rozporządzenie w sprawie zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego?

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego została znowelizowana rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r., poz. 895). Rozporządzenie jest m.in. dostępne na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Dziennik Ustaw:  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/895/1.

 

Zostałam zobligowana pismem rodzica do określenia podstaw prawnych zapisu statutu mówiącego, że przedszkolaka odebrać może z przedszkola wyłącznie upoważniona osoba pełnoletnia. Zapis oparłyśmy o § 2 pkt 1, pkt 4 załącznika nr 1 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. wskazujący, że przedszkola są zobowiązane do określenia szczegółowych zasad przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców (prawnych ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy