Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

27 lutego 2018

NR 75 (Październik 2016)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce KOŁO RATUNKOWE prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

 

Nauczycielka pracuje na umowę na czas określony (zastępstwo za nauczycielkę przebywającą na urlopie dla poratowania zdrowia) do 28 października 2016 r., następnie mam zamiar zaproponować jej pracę w wymiarze 1/2 etatu tylko do końca czerwca 2017 r. Ma to związek z możliwą likwidacją oddziału przedszkolnego w roku następnym. Chcę uniknąć przejścia w umowę stałą. Czy jest to prawidłowe? Ta sama pani poinformowała mnie, że chciałaby rozpocząć postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego z 1 września 2016 r. W związku z powyższym, czy mam prawo odmówić jej rozpoczęcia stażu?

Potrzeby przedszkola związane z możliwą częściową likwidacją (o ile jest rzeczywiście prawdopodobna) uzasadniają zawarcie umowy o pracę na czas określony, zarówno w przedszkolu publicznym (art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.),  jak i w niepublicznym (art. 251 § 4 pkt 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Odmowa rozpoczęcia stażu mogłaby nastąpić jedynie w przypadku, gdy nauczycielka nie posiada wymaganych kwalifikacji, nie złoży wniosku o rozpoczęcie stażu do 14 września lub nie przepracowała co najmniej dwóch lat od uzyskania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego (art. 9b ust. 1 i art. 9c ust. 1 i 2 KN).

 

Nauczycielka przedszkola pracuje u nas drugi rok. Dostaje drugą umowę o pracę na czas określony. W ubiegłym roku składała zaświadczenie o niekaralności. Czy teraz, z racji podpisania drugiej umowy, musi je złożyć ponownie?

Każdy nauczyciel przed nawiązaniem nowego stosunku pracy ma obowiązek przedstawienia aktualnego (nowego) zaświadczenia o niekaralności, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, miejsce pracy, wymiar etatu oraz okoliczność, że poprzednio już pracował w tym samym przedszkolu (art. 10 ust. 5
pkt 3 i ust. 8a w zw. z art. 91b ust. 2b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.).

 

Nauczycielka zatrudniona w moim przedszkolu od 5 lipca przebywa na zwolnieniu lekarskim po skomplikowanej operacji i będzie je kontynuowała aż do końca roku kalendarzowego. Z kolei z dniem 1 stycznia 2017 r. będzie korzystała z rocznego urlopu dla poratowan...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy