Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

Artykuły z czasopisma | 23 lutego 2018 | NR 82
33

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce KOŁO RATUNKOWE prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

 

Nauczycielka w ciągu roku szkolnego realizuje pensum 25/25. Z powodu choroby innej nauczycielki, pracującej w oddziale dzieci sześcioletnich (pensum 22/22) – przydzielono jej w tej grupie godziny doraźnych zastępstw. Jak powinna mieć naliczone wynagrodzenie za te godziny: z pensum 25/25 czy z pensum 22/22?

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm., nie określa, z jakiego pensum nauczyciel powinien mieć opłacane doraźne zastępstwa. Organ prowadzący powinien to zagadnienie uregulować w uchwale zawierającej regulamin wynagradzania nauczycieli w zakresie obliczania i wypłacania wynagrodzenia za doraźne zastępstwa (art. 30 ust. 6 pkt 2 KN). Najczęściej jest przyjmowane rozwiązanie o wypłacie według tego pensum, w ramach którego jest realizowane zastępstwo. W braku odmiennych lub jakichkolwiek postanowień odnośnie do wymiaru pensum należy kierować się zasadą zakazu dyskryminacji, nakazującą zapłatę jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (art. 183c ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.), czyli w tym przypadku doraźne zastępstwa opłacić z pensum 22-godzinnego.

 

Mam pytanie w sprawie rozliczania dotacji. Prowadzę w swoim przedszkolu zajęcia rytmiki, języka niemieckiego  oraz gimnastyki korekcyjnej. Pełnię oczywiście funkcję dyrektora i zastępuję w razie potrzeby nauczycieli. W jaki sposób mogę zawrzeć w dotacji swoje wynagrodzenie? Czy istnieje w ogóle taka możliwość dla osoby prowadzącej placówkę? Jak naliczyć ZUS i podatek? W jaki sposób zaksięgować ten dokument, czy jako wewnętrzny? W jaki sposób odnieść się do przepisów w tej kwestii? 

W przypadku gdy niepubliczna jednostka oświatowa jest prowadzona przez osobę fizyczną, osoba ta może jednocześnie pełnić funkcję dyrektora oraz pobierać wynagrodzenie z dotacji, co wprost wynika z art. 90 ust. 3d pkt 1 lit. a i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943. Ponieważ przepisy UoSO nie określają sposobu sporządzania dokumentacji potwierdzającej finansowanie tego wynagrodzenia z dotacji, wykazywanie faktu i wysokości wypłaconego dyrektorowi wynagrodzenia może nastąpić w różny sposób. W szczególności osoba prowadząca może (ale nie musi) wydać jednostronny akt, nazwany np. decyzją lub zarządzeniem, w którym określi, że od wyznaczonego terminu osoba zajmująca stanowisko dyrektora otrzymuje wynagrodzenie w konkretnej wysokości (brutto). Każda zmiana wysokości wynagrodzenia wymagałaby wydania nowego jednostronnego aktu. Nawet bez takiej decyzji lub zarządzenia wypłata wynagrodzenia dyrektora może być dokumentowana w inny sposób: potwierdzeniem wykonania przelewu bankowego, potwierdzeniem wypła...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy