Dołącz do czytelników
Brak wyników

Koło ratunkowe

26 lutego 2018

NR 79 (Luty 2017)

Koło ratunkowe

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, w rubryce KOŁO RATUNKOWE prezentujemy odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

 

Ile dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (autyzm, zaburzenia sprzężone) może przebywać w jednej grupie przedszkolnej w niepublicznym przedszkolu?

Nie ma przepisu określającego, ile dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może być w tzw. zwykłej grupie przedszkolnej. Rozporządzenie MEN z 2011 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (z późn. zm.) określa tylko, że:

  • liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25 osób,
  • jeśli jest to oddział przedszkolny integracyjny, to liczba dzieci w grupie powinna wynosić do 20 osób, w tym do 5 dzieci z niepełnosprawnością.

Przedszkole niepubliczne zarejestrowane w kuratorium oświaty – a więc mające uprawnienia placówki publicznej – obowiązuje przestrzeganie zapisów prawa oświatowego, które dotyczą organizacji opieki, kształcenia i wychowania dzieci. W opisanym przypadku należy także stosować przepisy rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 7 sierpnia 2015 r., poz. 1113) mówiące o obowiązku dodatkowego zatrudnienia nauczyciela wspomagającego lub specjalisty posiadającego kwalifikacje z pedagogiki specjalnej.

 

Czy w placówce przedszkolnej jest obowiązkowe prowadzenie tzw. księgi uczniów?

Księgę uczniów obowiązkowo prowadzi wyłącznie publiczna szkoła, a przedszkole nie ma takiego obowiązku, chyba że prowadzenie księgi uczniów wynika z postanowień statutu danej placówki, który musiałby także określać treść i sposób uzupełniania takiego dokumentu (§ 6 rozporządzenia MEN z dnia 
29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Dz. U. z 2014 r., poz. 1170, art. 60 ust. 1 pkt 5 i art. 84 ust. 2 pkt 5 UoSO).

 

Proszę o ocenę sytuacji: właściciel przedszkola niepublicznego i jednocześnie dyrektor dzierżawi lokal od spółki, której jest właścicielem i prezesem? Czyli podmioty tu występujące to spółka i jednoosobowa działalność? Czy nie ma tu sprzeczności prawnej?

Nie obowiązują żadne przepisy, które by wykluczały odpłatne korzystanie z mienia spółki przez przedszkole. Osoba fizyczna prowadząca niepubliczne przedszkole oraz spółka posiadająca osobowość prawną (sp. z o.o.) są odrębnymi podmiotami prawa, nawet jeśli osoba prowadząca przedszkole jest jednocześnie wspólnikiem i prezesem spółki (art. 33 KC w zw. z art. 12 KSH).

 

Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące urlopu dodatkowego dla nauczycieli z orzeczeniem o niepełnosprawności – sto...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy