Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

24 lutego 2018

NR 80 (Marzec 2017)

Metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym – cz. 2

0 38

Wiek przedszkolny jest bardzo ważnym okresem w życiu każdego dziecka. Jest to czas konstruowania własnego „Ja”, czas tworzenia kontaktów z innymi ludźmi, czas budzenia się uczuć do innych ludzi. Dziecko w wieku przedszkolnym wymaga szczególnej troski, należy więc dbać o jego rozwój i budować fundament do późniejszej nauki szkolnej.

 

Prezentujemy kolejną część artykułu pokazującego bogactwo metod i form, które nauczyciel może zastosować w codziennej pracy, aby jak najlepiej wspomóc prawidłowy rozwój przedszkolaka. 

Metody z zakresu edukacji matematycznej

 • Edukacja matematyczna według  Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

Metody wspomagające naukę czytania

 • Metoda odimiennej nauki czytania dr Ireny Majchrzak
 • Metoda dobrego startu Marty Bogdanowicz

Istotną rolę w metodzie dobrego startu odgrywają trzy elementy: wzrokowy (znak graficzny), słuchowy (piosenka) i motoryczny (odtwarzanie znaków graficznych zgodnie z rytmem piosenki). Ćwiczenia zawarte w metodzie usprawniają jednocześnie analizatory: wzrokowy, słuchowy i kinestetyczno-ruchowy, kształtują lateralizację i orientację w schemacie własnego ciała, oddziałują na procesy emocjonalne i zachowania społeczne oraz aktywność twórczą. Dzieci mogą tworzyć własne wzory do piosenek oraz teksty i muzykę.

 

Techniki relaksacyjne

 • Masaż relaksacyjny
 • Muzyka relaksacyjna
 • Technika relaksacji według Jacobsona

Technika relaksacji w wersji dla dzieci polega na wykonywaniu przez nie celowych ruchów wymagających przeplatania dwóch stanów: napinania i rozluźniania mięśni w czasie zabawy (zabawa słabego i silnego). Schemat ćwiczeń obejmuje kolejno: ręce, nogi, mięśnie tułowia, szyi oraz twarzy. Można wprowadzić przy tym postacie z bajek, opowiadań itp.

 • Relaksacja według Wintreberta

Metodę tę proponujemy wykorzystywać we współpracy z rodzicami, gdyż istotną rolę odgrywa tu relaksator (rodzic lub nauczyciel) nawiązujący bezpośredni kontakt z dzieckiem. Relaksator nawiązuje z nim kontakt werbalny nacechowany życzliwością. Relaksator sam wykonuje ruchy u dziecka. Schemat ruchów obejmuje kolejno kończyny górne, twarz i okolice, potem po kolei części nóg (są to: krążenia, huśtania, opuszczanie bierne). Zawsze wykonuje się najpierw ruchy prawej strony ciała, potem lewej.

 • Relaksacja oparta na treningu autogennym  według A. Polender

Trening ten jest metodą oddziaływania na własny organizm i życie psychiczne, polegającą na wyzwalaniu w sobie reakcji odprężenia i koncentracji oraz stosowania autosugestii. Dzieci, słuchając opowiadania terapeuty, np. o zmęczonym misiu, identyfikują się z nim i naśladują go, poddając się sugestii zawartej w słowach terapeuty. Relaksacja powinna być prowadzona w pozycji leżącej, w pomieszczeniu odizolowanym od hałasu.

 

Metody terapeutyczne

 • Arteterapia

Jej celem jest ujawnienie zahamowań blokujących poznanie, uczenie się, rozwój zdolności, kształtowanie osobowości, a tym samym odkrycie nowych możliwości i osiągnięcie zmian w zachowaniu, może być realizowana przez:

 • muzykoterapię,
 • teatroterapię,
 • bajkoterapię,
 • sztuki plastyczne.

 

 • Muzykoterapia 

Wpływa na sferę emocjonalną. Może działać uspokajająco lub też aktywizująco. Poprawia samopoczucie, wpływa korzystnie na system nerwowy. Wartość terapeutyczną posiada zarówno odbiór treści muzycznych, jak również swobodne tworzenie, improwizacja. Dzięki muzykoterapii dzieci rozwijają swoją wrażliwość i wyobraźnię muzyczną, wyczucie rytmu, uczą się skupienia, koncentracji, dyscypliny.

 • Teatroterapia

W metodzie tej stosuje się głównie psychodramę, za pomocą której odreagowuje się różne urazowe przeżycia z przeszłości, które rzutują w znaczący sposób na obecne życie. Dzięki tej metodzie uwalniane są silne lęki i emocje. Poznaje się i zaczyna rozumieć siebie i innych.

 • Bajkoterapia

Polega na czytaniu literatury odpowiednio dobranej do stanu psychicznego odbiorcy. Literatura piękna, biografie, bajki terapeutyczne, baśnie wprowadzają dziecko w inny świat. W literaturze dziecko odnajduje szereg pomysłów na temat tego, jak radzić sobie z własnymi problemami. Bajkoterapia przyczynia się do rozwoju wrażliwości społecznej, wyobraźni, poszerza sferę przeżyć, wpływa na poczucie własnej wartości i pozwala uwierzyć we własne siły.

 • Terapia przez sztuki plastyczne

Ekspresja plastyczna jest najbardziej powszechną formą arteterapii. Stosuje się tutaj najczęściej takie techniki, jak:

 • malowanie pędzlem,
 • malowanie palcami, całymi dłońmi,
 • malowanie „mokre w mokrym”,
 • odbijanie plam, kształtów,
 • rozdmuchiwanie farby przez rurkę, malowanie nitką,
 • składanie papieru (origami),
 • lepienie z gliny, masy solnej, papierowej, modeliny,
 • rzeźbienie,
 • wycinanki,
 • wyplatanie,
 • haft i wiele innych.

 

 • Techniki behawioralne:
  • Chwalenie (według teorii uczenia się najlepiej chw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy