Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nadzór dyrektora nad współpracą nauczyciela z rodzicami

Artykuły z czasopisma | 8 lutego 2018 | NR 87
26

Zaangażowanie rodziców w pracę przedszkola jest swego rodzaju oczekiwaniem, które kierują nauczyciele do rodziców. Prawo oświatowe określa zarówno obowiązki, jak i prawa rodziców wobec dzieci i placówki. Podobnie jest z kwestią praw i obowiązków nauczycieli, dyrektora, przedszkola wobec dzieci i ich rodziców. O czym zatem nie można zapominać?

 

Pomimo jasno określonych wymagań w tym zakresie nie wszędzie udaje się osiągnąć satysfakcjonujący poziom współpracy przedszkola z rodzicami i rodziców z przedszkolem. Staje się to niejednokrotnie powodem narzekań nauczycieli i dyrektorów, którzy twierdzą wprost, że rodzice dużo oczekują, ale nie dają wiele od siebie, są tylko nieliczni, którym na tym zależy. Z drugiej strony podobne opinie wyrażają rodzice, twierdząc, że nauczyciele zbyt wiele wymagają od rodziców, ciągle oczekują od nich pomocy, a tak naprawdę to przedszkole powinno nauczyć i wychować, zabezpieczyć sobie niezbędne materiały do pracy, środki finansowe itp.

To w wielu sytuacjach prawda. Zanim jednak zmierzymy wszystkich rodziców jedną miarą, warto zastanowić się nad tym, czy dyrektor i nauczyciele mogliby coś zrobić, aby tę sytuację zmienić.

Warto pamiętać, że zaangażowanie wiąże się z przyjęciem pewnego zobowiązania, zarówno po stronie przedszkola, jak i rodzica. Chodzi o traktowanie siebie jako partnerów, a nie jedynie wykonawców.

Każdemu przedszkolu powinno zależeć na tym, aby z rodzicami pracować jak najlepiej, aby byli oni zaangażowani w pracę dzieci, grupy i ogólnie na rzecz przedszkola. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z przyjęciem pewnego zobowiązania, zarówno po stronie przedszkola, jak i rodzica. Chodzi o traktowanie siebie jako partnerów, a nie jedynie wykonawców pewnych usług. Z pewnością nie możemy mówić o partnerstwie, kiedy usłyszymy od rodziców stwierdzenia typu: „Niech nauczyciel nauczy i wychowa moje dziecko, to jego zadanie” lub od nauczycieli: „Niech rodzice się wreszcie zainteresują i zaczną pomagać dziecku w domu”. Przerzucanie odpowiedzialności i zadań nie sprzyja partnerstwu, a wręcz odwrotnie – wyklucza je. Jeśli jednak ktoś ma zmienić tę sytuację i przerwać krąg wzajemnych stereotypów i lęków, to zdecydowanie jest to zadanie dyrektora. To on dysponuje siłą instytucjonalną, ma odpowiednie narzędzia i wszelkie inne zasoby, by przełamać tę niemoc. Podstawowym orężem dyrektora jest uprawnienie do sprawowania nadzoru pedagogicznego, w tym również nad pracą nauczycieli z rodzicami.

 

CO POWINNO PODLEGAĆ OBSERWACJI LUB KONTROLI W RAMACH NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA NAD WSPÓŁPRACĄ NAUCZYCIELI Z RODZICAMI?

Po pierwsze – Indywidualizacja pracy z rodzicami

Dyrektor powinien mieć pewność, że nauczyciel, planując pracę z rodzicami, wie, kim są rodzice dzieci w jego grupie. Oczywiście chodzi o poznanie przede wszystkim ich poglądów na temat wychowania, stosowanych przez nich metod wychowawczych, sposobu nagradzania, wyznaczania granic i konsekwencji za niewłaściwe zachowanie ich dziecka. Nauczycielowi ta wiedza jest potrzebna po to, aby wiedzieć, w jakich obszarach rodzice wymagają wsparcia, czy płaszczyzny współpracy wyznaczone przez przedszkole stwarzały każdemu rodzicowi z osobna możliwość potencjalnego zaangażowania się. Nie mniej ważna jest wiedza o tym, czy nauczyciel w planowaniu pracy z rodzicami bierze się pod uwagę ich zróżnicowanie, uwarunkowania osobiste i rodzinne, które mogą być potencjalnym powodem ewentualnych utrudnień we współpracy. Dyrektor powinien się dowiedzieć, czy takie same oczekiwania nauczyciel kieruje do wszystkich rodziców, niezależnie od tego, kim są, jaki mają status społeczno-zawodowy, czy pracują, czy mają czas, energię, kompetencje i możliwości, by włączać się w życie przedszkola. Jeśli nauczyciel nie ma takiego rozpoznania i nie stosuje indywidualizacji pracy z rodzicami, to z pewnością w sposób nieodpowiedni wykorzystuje potencjał rodziców, a co gorsza, jest narażony na niepowodzenie w postaci braku współpracy, krytyki, oporu, niechęci, czyli tak powszechnie odczuwalnego braku zaangażowania. Być może jest to odpowiedź na odwieczne pytanie o to, dlaczego rodzice nie chcą współpracować.

Uwaga dyrektora powinna być skierowana również na zjawisko, jakie występuje w każdym przedszkolu, polegające na zaangażowaniu się stałej, często wąskiej grupy rodziców i bazowaniu przez nauczyciela tylko na ich potencjale.

Taka sytuacja, z braku pożądanego stanu, jest w miarę dobra, ale nie podchodząc indywidualnie do pozostałych rodziców, możemy nie wiedzieć, co mają do zaoferowania. Warto podejmować próby nawiązania współpracy z rodzicami, którzy czasami przez zwykłą skromność, nieśmiałość lub zwyczajnie niską samoocenę nie angażują się, uważając, że ich obecność niewiele zmieni, niewiele pomoże przedszkolu. Są rodzice, którzy myślą o sobie, że są zbyt zapracowani, biedni, nie dysponują odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, które pozwoliłyby im skutecznie włączyć się w życie chociażby grupy, do której uczęszcza ich dziecko. Warto zauważyć i takich rodziców, a efekty mogą przejść nasze oczekiwania i zdziwić samych rodziców, których uda nam się namówić do współpracy. Na przykład niech będzie samotna mama, która jest bardzo zapracowana, raczej rzadko przychodzi na spotkania grupowe, a przyprowadzanie i odbieranie dziecka zwykle odbywa się w „szybkim tempie”, ale poproszona o uczestniczenie w projekcie, w którym rodzice zabierają całą grupę do swoich miejsc pracy lub opowiadają o swojej pracy w przedszkolu, zgodziła się. Poświęciła dzień urlopu na wizytę w grupie swojego dziecka, opowiedziała o ciekawej pracy i przygotowała zabawy eksperymentalne związane z charakterem swojej pracy. Ileż korzyści udało się osiągnąć: mama była dumna z siebie, ponieważ sprawiła radość swojemu dziecku, bo przecież ono w tym dniu było bardzo ważne i d...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy