Dołącz do czytelników
Brak wyników

Twarzą w twarz

26 lutego 2018

NR 76 (Listopad 2016)

Nauczycielu - uwierz, że jesteś świetny!

0 30

Rozmowa z Dorotą Żyro, wicedyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji, ekspertem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, niepełnosprawności i współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Czym są zintegrowane systemy pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej działałby znacznie lepiej, gdyby na poziomie samorządu lokalnego powstawały koalicje, czyli partnerstwa różnych instytucji. To rodzaj zintegrowanego ekosystemu, w którym wszystkie instytucje zobowiązane do świadczenia pomocy rodzinie i dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi działają wspólnie i wiedzą, jaki jest podział ról w tym „projekcie”. Dziś niestety zdarza się, że pewne działania i świadczenia dublują się, a rodzic jest zdezorientowany i nie do końca wie, na jaką pomoc mógłby liczyć.

 

Jak Pani zdaniem rodzic funkcjonuje dziś w takim ekosystemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Wielu rodziców nie ma świadomości dotyczącej ich praw i tego, czego mogą oczekiwać od instytucji publicznych w zakresie pomocy dziecku z niepełnosprawnością. Zdarza się, że rodzice nie wiedzą, że mogliby otrzymać np. pewne świadczenia od systemu edukacji. Korzystają tylko z pomocy rehabilitanta czy lekarza, natomiast nie korzystają ze wsparcia psychologa, pedagoga czy pedagoga specjalnego, który mógłby pomóc nie tylko samemu dziecku, ale też całemu środowisku rodzinnemu.

 

Rodzice troszczą się o dziecko, ale nikt nie troszczy się o rodziców?

Tak, stosunkowo mało w dyskursie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej mówi się o wspieraniu całej rodziny jako takiej. W potocznym myśleniu ciągle żywe jest przekonanie, że pomoc dziecku z niepełnosprawnością opiera się wyłącznie na modelu medycznym. Tymczasem w wielu przypadkach wsparcie dla dziecka z niepełnosprawnością to heroiczny wysiłek fizyczny, ale też psychiczny, który ponoszą rodziny, bardzo często matki. Statystyki sprzed kilku lat jasno pokazują, że na pięć rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym tylko jedna jest pełna. Wiele kobiet, których dzieci są niepełnosprawne, skupia się na poszukiwaniu skutecznych terapii i rehabilitacji dla dziecka, zapominając o sobie. Tym bardziej należy wspierać całą rodzinę, łącznie z rodzeństwem, i pomagać jej w zachowaniu równowagi psychologicznej w relacjach, które są narażone na bardzo poważne trudności. Tego rodzaju pomocy jest ciągle za mało. Dlatego tak ważne jest, aby rozmawiać o tym w szerszym gronie i wymieniać się wiedzą z tymi, którym udało się zbudować sprawnie działające „koalicje”. 

 

Kto mógłby być koordynatorem takich „lokalnych koalicji”, aby pomoc była naprawdę efektywna?

Najlepszym koordynatorem takich koalicji mogłyby być samorządy lokalne, pod których skrzydłami funkcjonują szkoła, pomoc społeczna, ośrodki zdrowia i inne instytucje, w tym lokalne stowarzyszenia i organizacje rodzicielskie. Skoordynowanie i zorientowanie działań tych podmiotów wokół jednego celu, jakim jest dziecko i jego rodzina gwarantuje możliwość monitorowania i większą skuteczność oferowanej pomocy. 

 

Jak pomoc psychologiczno-pedagogiczna funkcjonuje w praktyce? Czy w małych miejscowościach o kompleksową opiekę jest trudniej niż np. w Warszawie?

Większość dostępnych świadczeń czy usług medycznych, edukacyjnych, rehabilitacyjnych jest bardzo rozproszona. W mniejszych miastach rodzic często ma łatwiejszy dostęp do informacji, ale nie zawsze jest ona kompleksowa. Tymczasem rodzic powinien w jednym miejscu móc otrzymać pakiet informacji i kontaktów do podmiotów, z których pomocy mógłby skorzystać. Jeśli jest przebojowy, to szlak przeciera sam. Częściej jednak wymaga wsparcia. W małych środowiskach, gdzie wszyscy się znają, a rodzina nie jest anonimowa, stworzenie warunków do rzetelnej, kompleksowej pomocy może być bardziej skuteczne.

Niewielki samorząd lokalny jest w tym sensie bardziej przyjazny mieszkańcom od samorządu w wielkiej aglomeracji miejskiej. Z drugiej strony to właśnie w dużym mieście rodzic może mieć większą szansę na szybki dostęp do usług specjalisty o wąskiej specjalności. 

 

Gdzie w Polsce można szukać przykładów dobrych praktyk?

Dobrym przykładem samorządów, które w sposób zintegrowany podchodzą do pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest Giżycko, Wołomin, ale również np. samorząd warszawskiej dzielnicy Wola, gdzie mieści się bardzo dobra szkoła integracyjna z 25-letnimi tradycjami, która potrafi współpracować z rodziną. Przykładów takich dobrych praktyk jest w Polsce coraz więcej. 

Z czego Pani zdaniem wynika to, że niektóre samorządy radzą sobie lepiej od innych w zakresie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? 
Za wszystkimi mądrymi działaniami stoi zawsze konkretna osoba, która pomysłami i swoją pasją, potrafi zainspirować innych i – mówiąc metaforycznie – otworzyć drzwi, które przez lata były zamknięte. Bardzo wiele zależy także od otwartości i zaangażowania rodziców, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim nauczycieli. Dlaczego? Z naszych doświadczeń wynika, że...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy