Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowe technologie w przedszkolu

23 lutego 2018

NR 81 (Kwiecień 2017)

Praktyczne wykorzystanie nowych technologii w poszczególnych obszarach edukacyjnych
na przykładzie edukacji polonistycznej

0 30

Coraz częściej można spotkać się ze sloganem „cyfrowi analfabeci”. Analizując szczegółowo to sformułowanie, można wskazać, że duża część społeczeństwa (szczególnie ludzi w wieku dojrzałym) nie posiada umiejętności niezbędnych do poruszania się w cyfrowym świecie. Wiele dzieci w pierwszych latach życia nabywa większą umiejętność obsługi nowoczesnych technologii niż ich dziadkowie czy rodzice. Jak zrobić z tego atut?

 

Dość często spotykana jest sytuacja, kiedy rodzic czy dziadek prosi dziecko o pomoc w obsłudze przeróżnych dobrodziejstw nowoczesnych technologii. Taka zależność wymaga od wychowawców, nauczycieli czy rodziców wiele rozwagi i dobrego kształtowania umiejętności cyfrowych wśród najmłodszych użytkowników. Umiejętności, które posiądą dzieci, są w dużym stopniu uwarunkowane tym, w jaki sposób tablet, smartfon czy komputer zostanie przedstawiony potencjalnemu najmłodszemu już użytkownikowi. Jeśli rodzice będą utożsamiać nowoczesną technologię tylko z różnymi zagrożeniami, to marna szansa, aby dziecko wykorzystało tablet jako edukacyjną pomoc. Wręcz przeciwnie – zaciekawione różnymi zakazami dotyczącymi gry czy długości czasu użytkowania z chęcią sprawdzi i przetestuje wszystko, co niedozwolone. 

Ostatnie doświadczenia pokazały, że nieoceniona jest pomoc rodziców i wychowawców w pierwszych latach technologicznej przygody. Pewien przedszkolak podczas zajęć zdradził, w co gra, kiedy rodzice dają mu tablet i pozwalają na zabawę. W dużej mierze były to gry przeznaczone dla użytkowników o wiele starszych od wspomnianego przedszkolaka. Taka sytuacja nie wróży dobrego, edukacyjnego wykorzystania nowoczesnych technologii, czy to teraz, w wieku przedszkolnym, czy później, już w wieku szkolnym czy też starszym. Wszystkie doświadczenia, które dziecko nabywa w wieku przedszkolnym, nawyki i sposoby funkcjonowania, w dużej mierze znajdują odzwierciedlenie w późniejszym życiu.
Jedną z bardzo ważnych umiejętności, które według podstawy programowej wychowania przedszkolnego musi posiąść wychowanek kończący przedszkole, są podstawy nauki pisania i czytania. Umiejętność ta jest niezbędna w dalszym kształceniu, a braki lub niedokładne wprowadzenie poszczególnych elementów z dużym prawdopodobieństwem wpływają na obniżenie efektów nauczania w innych często odległych dziedzinach. 
Dziecko, które nie do końca posiądzie umiejętność czytania i pisania, będzie przejawiało ogromne trudności w wielu innych obszarach. Nie będzie sobie radziło z matematyką, gdyż nie będzie umiało dokładnie przeczytać polecenia i wydobyć najważniejszych informacji. Zaniedbania w dziedzinie edukacji polonistycznej wpłyną na problemy w innych obszarach. 

Podstawa programowa obowiązująca od 2016 r. kładzie nacisk na szczególne nabywanie umiejętności czytania. Zdobywanie tej umiejętności jest trudne, jednak dziecko z reguły jest chętne do nauki i z radością uczy się czytać i pisać. W obrębie tworzenia warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania) dziecko kończące wychowanie przedszkolne powinno posiąść następujące umiejętności:

 • potrafi określić kierunki oraz miejsce na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
 • potrafi uważnie postrzegać (organizując pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
 • dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;
 • słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji, interesuje się książkami;
 • rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu;
 • układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
 • zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe);
 • interesuje się czytaniem, układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać;
 • interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisania;
 • rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania.

Z powyższej przytoczonej aktualnie obowiązującej podstawy programowej widać, że do przedszkoli znów powróciły początki nauki czytania i pisania. Umiejętność ta jest bardzo ważna dla najmłodszego już przedszkolaka, więc wymaga ona kształcenia w sposób innowacyjny i z użyciem tego, co otacza już najmłodsze dziecko – różnorakie dobrodziejstwa kultury i nauki, nowoczesne technologie

 

Aplikacje graficzne

Cały proces nauki pisania i czytania warto rozpocząć od nauki i doskonalenia umiejętności orientacji na kartce papieru. Nauczyciel stoi przed wyborem, w jaki sposób będzie kształcił i doskonalił u dziecka tę umiejętność. Ma do dyspozycji zwykłą kartkę papieru oraz kredki, ale z drugiej strony nauczyciel, wychowawca grupy przedszkolnej mogą wykorzystać nowoczesne technologie i użyć jednej z wielu dostępnych darmowych aplikacji graficznych (m.in. wspominane wcześniej: Paint, TuxPaint, FingerPaint). Wszystkie dostępne aplikacje w ciekawy sposób urozmaicą różne szlaczki i orientacje na kartce, a dotykowy interfejs w interesujący sposób pobudzi i zmotywuje do działania. Stosując technologie o dotykowym interfejsie, nauczyciel wykorzystuje wszystkie zalety neurodydaktyki, szczególnie polecanej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Tak więc po włączeniu jednego z dostępnych oprogramowań g...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy