Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowe technologie w przedszkolu

26 lutego 2018

NR 78 (Styczeń 2017)

Praktyczne wykorzystanie nowych technologii w poszczególnych obszarach edukacyjnych
Edukacja matematyczna i język obcy nowożytny

0 25

Nowe technologie niezmiennie wpisały się w nasze życie codzienne. Trudno sobie wyobrazić życie bez telefonu, tabletu czy komputera. Przenikają one każdą dziedzinę życia, dzięki czemu staje się ono prostsze i wygodniejsze.

 

Ze względu na taką sytuację powinny się one wpisywać również w rzeczywistość edukacyjną: poczynając od przedszkolnej, szkolnej, a na wyższej kończąc. Nie można przejść obojętnie wobec takiego zjawiska, wręcz przeciwnie – należy maksymalnie wykorzystywać całe dobrodziejstwo wszelakich nowoczesnych technologii. Aktualnie trudno w przedszkolu wskazać dziecko, które nie miało do czynienia z nowoczesnym sprzętem (telewizor, komputer, smartfon). Niejednokrotnie sam smartfon zastępuje funkcję niani lub po prostu zajmuje dziecku czas. Należy więc dobrze zorganizować i zaplanować spotkanie dzieci z nowoczesnymi technologiami, tak aby miały one jak najbardziej pozytywny rezultat i przynosiły jak najlepsze zmiany edukacyjne podczas rozwoju dziecka.

Aktualnie obowiązująca podstawa programowa została opracowana ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym oraz najmłodszych uczniów (klasy I–III szkoły podstawowej). Pierwsze lata życia dziecka mają ogromny wpływ na jego dalszy rozwój i losy. Jest to okres, w którym uczeń rozwija możliwości intelektualne i większość wrodzonych predyspozycji. Jednym z ważnych zadań wychowania i edukacji w przedszkolu jest to, aby łagodnie i stopniowo wprowadzać dziecko w fascynujący świat nauki i otaczającego go świata. Ze względu na prawidłowości rozwojowe dziecka treści nauczania powinny być przekazywane w formie zintegrowanej, a ich przekaz powinien z czasem narastać i rozszerzać się w układzie spiralnym (wiadomości wcześniej już przyswojone powinny być powtórzone, a następnie wzbogacone). Analizując podstawę programową, można zauważyć, że nauczyciel nie ma wyznaczonych programów, metod czy też pomocy dydaktycznych, z których powinien korzystać podczas zajęć. Wręcz przeciwnie – zapisy w tym dokumencie określają umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący naukę w przedszkolu. Można więc stwierdzić, że jest to swego rodzaju pewna zachęta do wprowadzania różnych innowacji podczas zajęć edukacyjnych już na najniższym etapie edukacji. Takie właśnie innowacje będą pobudzały dzieci do kreatywnego myślenia i działania.

Pierwszym podstawowym zadaniem dla dziecka rozpoczynającego swoją „przygodę” z nowoczesnymi technologiami jest nauczenie się obsługi. Jednak z uwagi na fakt wszechobecnego dostępu do tych sprzętów, nabycie tych umiejętności jest obecnie coraz częściej realizowane w domu niż w szkole. Ze względu na taki stan rzeczy dzieci przychodzące do przedszkola mają już za sobą doświadczenie pierwszego spotkania z komputerem. W związku z tym niejednokrotnie rodzice mają wysokie wymaganie wobec przedszkola w zakresie wykorzystania nowych technologii w procesie edukacyjnym. Komputer w procesie kształcenia (szczególnie na najniższym szczeblu edukacji) ma ogromną wartość, ponieważ może umacniać w psychice dziecka wiarę we własne możliwości i siły, a co za tym idzie – zdecydowanie podnosić samoocenę.

Ślad pamięciowy powstający w umyśle ucznia jest uzależniony od liczby operacji, które musi wykonać sieć neuronowa oraz od aktywizacji różnych struktur. Nauka połączona z ruchem (mobilne urządzenia cyfrowe) oraz wymuszająca aktywność i autonomię dziecka jest dla niego dużo bardziej efektywniejsza niż praca, która tej efektywności nie wymaga

Podczas zajęć edukacyjnych warto, zgodnie z możliwościami danej placówki, używać różnorakiego sprzętu technologicznego. Wyróżnić tutaj można:

  • Najbardziej popularne, występujące praktycznie w każdej placówce oświatowej stacjonarne komputery osobiste. Wykorzystując je w pracy w przedszkolu, warto zorganizować zajęcia edukacyjne na zasadzie „jeden na jeden” (jeden uczeń dysponuje jednym komputerem, nie więcej, nie mniej). Z dużym prawdopodobieństwem wychowankowie przedszkola w kolejnych etapach edukacyjnych spotkają się właśnie ze stacjonarnym komputerem osobistym.
  • Kolejną grupą są komputery przenośne o funkcjach analogicznych do PC, czyli netbooki i laptopy. Mają one dodatkowe możliwości edukacyjne dzięki swej mobilności. Wychowankowie grup przedszkolnych powinni wykorzystywać je inaczej niż tradycyjne komputery stacjonarne. Jeśli dzieci korzystają z nich, siedząc na krzesłach przy stolikach, to można zaryzykować stwierdzenie, że nauczyciel prowadzący zajęcia nie wykorzystał jeszcze najsilniejszych atutów netbooków i laptopów takich jak: ogromna łatwość i względne bezpieczeństwo przenoszenia, długi czas pracy na bateriach, wyposażenie w bezprzewodową sieć, aparat fotograficzny, kamerę wideo i mikrofon. Nie ma oczywiście nic złego, jeśli dzieci raz na jakiś czas usiądą przed netbookiem czy laptopem w ławkach, ale nauczyciel powinien wystrzegać się takiej właśnie organizacji pracy. Jedną z nowych metod w pracy z laptopami i netbookami powinno być przede wszystkim wykorzystanie ich mobilności, ponieważ używając zwykłego komputera, uczeń nie może w żaden sposób przemieścić się z nim i zrobić np. zdjęcie.
  • Ostatnią wyodrębnioną grupą są zyskujące na coraz większej popularności mobilne urządzenia cyfrowe, takie jak: smartfon, tablet, aparaty fotograficzne, kieszonkowe odtwarzacze wideo i audio. W tej grupie na szczególną uwagę zasługują szybko upowszechniające się mobilne urządzenia komputerowe obsługiwane za pośrednictwem dotykowego interfejsu.

Aktualnie, oprócz wielu dylematów dotyczących metod nauczania w przedszkolu, nauczyciele coraz częściej stają przed jakże ważnym pytaniem: Czy w trakcie zajęć edukacyjnych z dziećmi ćwiczyć poznawane treści dydaktyczne, wykorzystując lubiane przez nie cyfrowe gadżety, czy raczej używając bardziej tradycyjnych narzędzi? Z takim dylematem również zmierzyła się pani doktor Marzena Żylińska (znany metodyk i neurodydaktyk). Przede wszystkim ważnym czynnikiem decydującym o efektywności uczenia się jest głębokie przetwarzanie informacji. Ślad pamięciowy powstający w umyśle ucznia jest uzależniony od liczby operacji, które musi wykonać sieć neuronowa oraz od aktywizacji 
różnych struktur. Nauka połączona z ruchem (mobilne urządzenia cyfrowe) oraz wymuszająca aktywność i autonomię dziecka jest dla niego dużo efektywniejsza niż praca, która tej efek...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy