Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor we współpracy

22 lutego 2018

NR 83 (Czerwiec 2017)

Rada pedagogiczna podsumowująca – w jaki sposób niestandardowo podejść do tematu?

0 34

Podsumowanie pracy przedszkola odbywa się zwykle w czerwcu, chociaż dyrektor ma czas do końca roku szkolnego na przekazanie wyników i wniosków z prowadzonego nadzoru pedagogicznego. Najczęściej rady te są przeprowadzane według standardowego scenariusza polegającego głównie na odczytaniu raportu z prowadzonej ewaluacji, kontroli i wspomagania, czyli informacji o zrealizowaniu planu nadzoru pedagogicznego dyrektora.

Plan nadzoru pedagogicznego, zgodnie ze sztuką sporządzania tego dokumentu najczęściej zawiera:

 • stronę tytułową (data sporządzenia raportu, tytuł, nazwiska autorów),
 • opis przedmiotu ewaluacji, kontroli, wspomagania (co było poddane badaniu ewaluacyjnemu, kontroli, czego dotyczyło wspomaganie),
 • wykorzystane metody, techniki, narzędzia,
 • opis danych i procesu ich zbierania (dane, które uzyskaliśmy, od kogo i kiedy je zbieraliśmy, w jakim czasie, interpretacja),
 • końcowe wyniki (próba odpowiedzi na pytania kluczowe, ocena wyników np. poprzez określenie mocnych i słabych stron),
 • wnioski do dalszej pracy (rekomendacje, czyli zalecenia, oczekiwania dla dzieci, nauczycieli, rodziców, dyrektora),
 • załączniki (narzędzia, za pomocą których zbieraliśmy dane).

Najczęściej rada pedagogiczna podsumowująca przebiega według następującego planu:

 • sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie kworum, 
 • odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania wraz z uwagami wniesionymi przez nauczycieli, podpisanie protokołu,
 • sprawozdania zespołów zadaniowych z wykonania swoich planów pracy,
 • wnioski dyrektora z pełnienia nadzoru pedagogicznego,
 • raport z ewaluacji i kontroli zewnętrznych (jeżeli miały miejsce),
 • informacje o wykonaniu innych zadań, ważnych w danym roku szkolnym,
 • wyniki rekrutacji i projekt organizacji pracy w nowym roku szkolnym, 
 • plany związane ze zmianami organizacji w przedszkolu (jeżeli takie mają nastąpić),
 • podanie ostatecznych terminów urlopów,
 • podanie organizacji pracy w wakacje,
 • wyznaczenie daty sierpniowej rady pedagogicznej organizacyjnej.

Scenariusz rady pedagogicznej podsumowującej pracę musi zawierać określone punkty, w których dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej konieczne, z punktu widzenia formalnego, informacje. Nauczyciele powinni zostać poinformowani o działalności przedszkola oraz muszą być im przekazane wyniki i wnioski z pełnionego nadzoru pedagogicznego. Ważne są też informacje, które nauczyciele powinni znać ze względu na organizację pracy w wakacje, np. wykorzystanie urlopów, zakres prac przed rozpoczęciem roku szkolnego itd. Ujmując rzecz formalnie, należy stwierdzić, że rada pedagogiczna podsumowująca musi odnosić się do stałych punktów w scenariuszu, natomiast oprócz stałego porządku może zawierać elementy nieformalne stanowiące rodzaj podsumowania. Jakie to mogą być elementy?

 

Niestandardowe elementy podczas rady pedagogicznej

Rada pedagogiczna podsumowująca może mieć np. część drugą, mniej formalną, w efekcie której może okazać się, że jej wyniki będą bardzo przydatne. Z pewnością w nieformalnej części rady pedagogicznej podsumowującej można wykorzystać miękkie metody ewaluacyjne. Są to takie metody, przy użyciu których uczestnicy sami wyrażają opinie dotyczące tego, co działo się w roku szkolnym. Warto zatem sięgnąć do propozycji wskazanych np. przez Erę Ewaluacji – 
podmiot współpracujący z Systemem Ewaluacji Oświaty, który proponuje ciekawe sposoby pozyskania informacji. Metody opisane poniżej są nieco zmodyfikowane i dostosowane do celu, jakiemu mają służyć. Chodzi o pozyskanie informacji od nauczycieli o pracy w roku szkolnym.

 

Propozycja nr 1.

List do siebie

Zaproponujmy nauczycielom, aby przed radą napisali „list do siebie”. Jest to jedna z najpopularniejszych, najczęściej używanych i najbardziej efektywnych metod ewaluacji indywidualnej. Często też dostarcza bardzo interesujących i dogłębnych wniosków na badany temat – nauczycielom zaś uświadamia własne postępy, z których przy użyciu innej metody nie zdaliby sobie sprawy. Planując wykorzystanie „listu do siebie”, powinniśmy pamiętać, ż...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy