Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz uroczystości z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Jak przygotować uroczystość?

Artykuły z czasopisma | 26 lutego 2018 | NR 77
28

W przygotowaniu każdej uroczystości niezwykle ważne jest jej odpowiednie zaplanowanie. Wymaga to – zarówno od dyrektora, jak i personelu przedszkola – odpowiedniego czasu. Lider zespołu ds. artystyczno-kulturalnych jest osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przebieg uroczystości. Nie znaczy to, że sam ma wykonać wszystkie czynności. Dyrektor, powierzając mu tę funkcję, oczekuje, by sprawnie pokierował pracą całego zespołu, wyznaczając poszczególne zadania odpowiednim osobom. 

Lider przydziela zadania w uzgodnieniu z radą pedagogiczną.

 

O czym powinien pomyśleć dyrektor?                        
uzgodnienie z radą pedagogiczną terminu oraz czasu trwania uroczystości, wybór miejsca (sala, hol, świetlica itp.)  
wyznaczenie lidera zespołu do spraw artystyczno-kulturalnych, delegowanie uprawnień do organizacji uroczystości, podziału zadań związanych z przygotowaniem programu dla poszczególnych nauczycieli oraz personelu pomocniczego  
uzgodnienie z intendentem oraz personelem kuchni spraw związanych z przygotowaniem uroczystego obiadu wigilijnego oraz słodkiego poczęstunku (wybór potraw), zabezpieczenie środków na ten cel  
przygotowanie listy zaproszonych gości, np. przedstawicieli rady rodziców, rady osiedla  
uzgodnienie z radą rodziców formy gwiazdkowych upominków dla dzieci (zbiórka przez rodziców środków na ten cel, zakup prezentów, pakowanie)  
zorganizowanie spotkania z Gwiazdorem – Świętym Mikołajem (zamówienie artysty lub zachęcenie rodzica czy pracownika do odegrania jego roli)  


 

Jakie działania powinien podjąć lider?   

              
wybór grupy przygotowującej inscenizację (starsze dzieci)   
wybór osoby odpowiedzialnej za oprawę muzyczną przedstawienia  
wybór grupy odpowiedzialnej za przygotowanie zaproszeń dla gości  
wybór grupy odpowiedzialnej za przygotowanie kartek z życzeniami dla personelu i gości   
wyznaczenie nauczycieli,którzy pokierują zadaniem wykonania przez dzieci w domu przy pomocy rodziców gwiazdek z postanowieniami dobrych uczynków  
wybór osób odpowiedzialnych za przygotowanie scenografii i dekorację sali    
wyznaczenie osób do odświętnego przygotowania stołów      

 

Czego powinni podjąć się nauczyciele i pracownicy przedszkola?
przygotowanie scenariusza,wybór dzieci do odegrania ról, osoby do recytacji wiersza,uzgodnienie z rodzicami wykonania kostiumów dla aktorów,przygotowanie rekwizytów
wybór piosenek, podkładów muzycznych, kolęd do zaśpiewania,przygotowanie płyt i sprzętu muzycznego,przekazanie tekstów i melodii do nauki w poszczególnych grupach
wybranie wzorów zaproszeń,przygotowanie odpowiednich materiałów,wykonanie zaproszeń wspólnie z dziećmi
wybranie wzorów, projektów kartek,przygotowanie odpowiednich materiałów plastycznych,wykonanie kartek przez dzieci
przygotowanie ogłoszenia dla rodziców z celem zadania stworzenia gwiazdki, na której będzie wypisane postanowienie wykonania dobrego uczynku,przygotowanie szablonów oraz przykładowych
sposobów wykonania gwiazdki,wyznaczenie terminu przyniesienia gwiazdki
aranżacja sali na potrzeby uroczystości,przygotowanie dekoracji,przygotowanie choinki,przygotowanie miejsca dla widowni – dzieci,przygotowanie miejsc dla zaproszonych gości, Gwiazdora – ŚwiętegoMikołaja
przygotowanie obrusów oraz dekoracji stołów,nakrycie do stołu

 

Wskazówki, jakie powinien przekazać nauczyciel rodzicom

  

odpowiednio wcześnie podana informacja o terminie, czasie trwania uroczystości  
prośba o włączenie się w przygotowanie strojów dla dzieci biorących udział w przedstawieniu  
przygotowanie w porozumieniu z dyrektorem zaproszenia dla rady rodzi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy