Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowe technologie w przedszkolu

26 lutego 2018

NR 76 (Listopad 2016)

WebQuest Innowacyjna i nowoczesna metoda nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

0 29

W ostatnim czasie daje się zauważyć silne powiązanie nowoczesnych technologii nie tylko w edukacji, ale i w życiu codziennym. Szkoła czy też przedszkole nie mogą przejść obojętnie wobec takiego zadania. Jednym z rozwiązań jest innowacyjna i nowoczesna metoda nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Taka właśnie jest metoda WebQuest. To metoda projektu grupowego bądź indywidualnego, która wiąże ze sobą różnego rodzaju media, począwszy od tych tradycyjnych – książki, aż po nowoczesne technologie – komputery, laptopy czy też smartfony lub tablety.

 

WebQuest w wolnym tłumaczeniu rozumiany jest jako poszukiwania w sieci, jako metoda nauczania pojawiła się stosunkowo niedawno. Wykorzystuje ona zainteresowanie uczniów komputerem i Internetem. Można zauważyć, że zainteresowanie to jest coraz większe, dlatego w tej metodzie zostało ono skierowane w stronę dydaktyki i wykorzystane w procesie edukacyjnym. Celem WebQuestu jest umiejętne i konstruktywistyczne korzystanie z zasobów informacji znajdujących się w Internecie1.

Coraz bardziej popularna w szkołach i przedszkolach staje się dydaktyka konstruktywistyczna, w której dominującymi metodami pracy jest projekt. WebQuest przygotowuje ucznia do świadomego i mądrego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych – nie tylko w edukacji, ale i w dorosłym życiu. Najważniejszym elementem w projekcie WebQuest jest zadanie, które angażuje myślenie i rozwija kreatywność ucznia. Zadanie zaproponowane uczniom nie może być odtwórcze, które uczeń otrzymuje rozpisane krok po kroku.

WebQuest podzielony jest na zazębiające się ze sobą ogniwa:

Wymienione propozycje zadań nie zawsze dają możliwość pracy grupowej, część z nich przeznaczona jest do pracy indywidualnej uczniów. Jest to bardzo ważne kryterium podczas doboru zadań w projekcie WebQuest. Typy zadań odpowiadają taksonomii Blooma, dzięki czemu są one mocno powiązane z kształtowaniem u uczniów umiejętności wnioskowania, analizy, syntezy i ewaluacji. Ważne jest również, aby w ogniwie zadania nie została podana informacja o sposobie realizacji zadania – powinno to być wyjaśnione w następnym ogniwie, jakim jest „proces” (autorzy podręcznika dla nauczycieli zaznaczają, że jest to dość częsty błąd)2.

WebQuest z założenia opiera się na źródłach internetowych, jednak nie powinien się do nich ograniczać. Uczniowie muszą być zaznajomieni z przykładowymi źródłami, ale dobrze jest, gdy ich praca nie opiera się tylko na podanych przez nauczyciela źródłach. Źródła powinny być tak dobrane, aby nawet najsłabszy uczeń poradził sobie z odnalezieniem potrzebnych informacji. Na szczególne docenienie zasługują uczniowie, których praca znacznie wykracza poza podane przez nauczyciela zasoby informacyjne.

 1. Temat – to ogniwo stanowi początek pracy nad przygotowaniem projektu dla uczniów. Temat nie jest równoznaczny z tym podawanym uczniom na początku lekcji, jest to raczej zasygnalizowanie problemu, który będzie trzeba rozwiązać. W tym miejscu należy zainteresować ucznia, tak aby projekt zakończył się sukcesem. Ten sam temat może być stosowany w różnych grupach wiekowych – różnicą będą tylko efekty pracy uzależnione od wieku wykonawców3.
 2. Wprowadzenie (o czym będzie) – jest to kontynuacja ogniwa „temat”. W tym miejscu uczniowie powinni być zapoznani z danym problemem w taki sposób, aby zostali zachęceni do pracy. W przypadku młodszych uczniów może to być w formie zaproszenia do magicznego świata Internetu. Ogniwo to jest przedstawieniem celów i spodziewanych efektów (realnych). W przypadku jeśli wymaga tego temat, zawiera również informacje dotyczące umiejętności, które powinien posiadać uczeń przed przystąpieniem do projektu (tylko niezbędne, bez których wykonanie zadań jest niemożliwe). Bardzo ważne jest, aby cele nie były w formie tradycyjnych celów dydaktycznych – takie cele nie zainteresują uczniów, ponieważ nie mają odzwierciedlenia w otaczającej ich rzeczywistości. Treść wprowadzenia powinna odnosić się do ucznia – sformułowana jego językiem. We wprowadzeniu również nie powinny pojawić się zadania (zadania będą przedstawiane w następnych ogniwach WebQuestu)4.
 3. Zadania (co zrobić) – to ogniwo WebQuestu uważane jest za najważniejsze. W tym miejscu uczniowie powinni dowiedzieć się, co mają zrobić (merytorycznie i technicznie). Najczęściej występuje jedno zadanie ogólne i kilka zadań szczegółowych. Przedstawione uczniom zadanie musi zawierać w swojej treści dwie bardzo ważne informacje (co należy wykonać i w jakiej formie). Warto pamiętać, że najważniejszym elementem zadania jest czasownik (wskazanie na czynność, którą uczeń ma wykonać). W metodzie WebQuest nie należy korzystać z typowych zadań stosowanych w arkuszach egzaminacyjnych – powinny być użyte zadania nieschematyczne, które wymagają zaangażowania i myślenia uczniów. Twórca metody (B. Dodge) wyróżnia typy zadań odpowiednich do metody WebQuest:
  • Relacja – wiąże się z użyciem dowolnego źródła (np. Internetu) jako podstawowego źródła informacji. Jednak raport stworzony na podstawie znalezionych informacji nie może odbywać się na zasadzie „kopiuj-wklej”, wymaga on również umiejętności selekcjonowania i szukania sedna w opracowywaniu znalezionych informacji.
  • Kompilacja – bazą wyjściową dla tego typu zadań jest wydobywanie informacji z różnych źródeł i nadawanie im nowej formy. Przy rozwiązaniu takiego zadania uczeń wykorzystuje różne źródła informacji, porównując je ze sobą, i redaguje własne rozwiązanie, wypowiedź. Uczniowie mają swobodę pracy podczas organizowania i formatowania szukanych treści, ale sami muszą stworzyć własne kryteria dotyczące tej selekcji i kompilacji.
  • Odkrywanie tajemnic – uczniów bardzo ciekawią i intrygują wszystkie zadania „owiane tajemnicą”. Dobrym sposobem na zachęcenie uczniów do pracy jest stworzenie jakiegoś zadania w formie detektywistycznej. Tak skonstruowane zadanie wymaga od ucznia wyszukiwania informacji z różnych źródeł, porównania ich ze sobą oraz umiejętności eliminowania fałszywych tropów, które z pozoru wydają się być prawdziwe.
  • Dziennikarstwo – w t...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy