Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor kontra prawo

24 lutego 2018

NR 80 (Marzec 2017)

Zniesienie opłat dla sześciolatków w publicznych przedszkolach

0 33

Od 2017 r. rodzice sześciolatków nie są zobowiązani do uiszczania opłat za pobyt ich dziecka w gminnej lub miejskiej placówce wychowania przedszkolnego w zakresie innym niż wyżywienie.

 

Objęcie subwencją oświatową

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. z 2016 r., poz. 198, dzieci sześcioletnie uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego zostały objęte subwencją oświatową, a nie jak wcześniej – dotacją przedszkolną z art. 14d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 22 dnia grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017, Dz. U. z 2016 r., poz. 2298, wśród wag określających zadania pozaszkolne pojawiły się nowe wskaźniki. Poniższe wagi będą miały wpływ na kwotę subwencji, którą samorząd otrzyma na dzieci sześcioletnie w zależności od rodzaju placówki, w której dziecko skorzysta z wychowania przedszkolnego oraz rodzaju miejscowości, gdzie będzie się uczyło:

  • P37 = 0,750 dla dzieci w wieku sześciu lat i wyżej w przedszkolach (waga nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P52), która według wyliczeń MEN (https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/szesciolatek-w-przedszkolu-objety-subwencja-oswiatowa-ustawa-podpisana-przez-prezydenta-rp.html) zapewni gminie średnią kwotę subwencji na dziecko, ok. 4089 zł;
  • P38 = 0,660 dla dzieci w wieku sześciu lat i wyżej w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego (waga nie obejmuje dzieci przeliczanych wagą P52), która ma zapewnić gminie szacunkową kwotę subwencji na dziecko, ok. 3650 zł;
  • P39 = 0,150 dla dzieci w wieku sześciu lat i wyżej w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a ta...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Przedszkola"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy